АКТУАЛНО


16.03.2020 г. Относно запитвания и искания на колеги участващи в сделки с недвижими имоти, изповядани пред нотариуси в гр. Варна на 13.03.2020 г. и 16.03.2020 г. и възникнали затруднения с получаване на удостоверения за тежести по тях, ви уведомяваме, че сме отправили молба с изх. № 1416/16.03.2020 г. до Ръководителя на служба по вписвания. Пълния текст на молбата можете да видите в прикачения файл.

16.03.2020 г. Молба pdf