АКТУАЛНО


05.02.2017 г. ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА.Протоколи № 7 и № 8 на ИК за избор на делегати

05.02.2017 г. Протокол № 8/05.02.2016 Окончателен списък


05.02.2017 г. Протокол № 8/05.02.2016


05.02.2017 г. Протокол № 7 ИК 05.02.2016


29.01.2017 г. Протокол № 5/29.01.2017г.


29.01.2017 г. Протокол № 4/29.01.2017


18.01.2017 г. Протокол № 3 ИК


16.01.2017 г. Протокол № 2


16.01.2017 г. Правила


03.01.2017 г. Протокол № 1 ИК


03.01.2017 г. Образец предложение


03.01.2017 г. Декларация за съгласие