АКТУАЛНО


18.01.2017 г. ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА.

18.01.2017 г. Протокол № 3 ИК


16.01.2017 г. Протокол № 2


16.01.2017 г. Правила


03.01.2017 г. Протокол № 1 ИК


03.01.2017 г. Образец предложение


03.01.2017 г. Декларация за съгласие