АКТУАЛНО


16.03.2020 г. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС КЪМ ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГЯ ЗА М. МАРТ 2020 Г.

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че днес, 16.03.2020 г. беше взето неприсъствено решение от Адвокатски съвет, с което членовете на колегията са освободени от заплащане на членския си внос за месец март 2020 г. в размер на 15 лева дължим само към Адвокатска колегия Варна.

Тези, които вече са заплатили дължимия членски внос за месец март 2020 г. към ВАК сумата ще им бъде приспадната за следващия месец.

По подобен начин сумата на платилите по банка авансово до края на 2020 година ще бъде приспадната като дължима вноска за месец януари 2021 г.

Адвокатски съвет Варна