АКТУАЛНО


28.02.2020 г. Уважаеми колеги, във връзка със семинарно - квалификационната дейност всеки, който желае, може да предложи теми за огранизиране на семинари по актуални въпроси.