АКТУАЛНО


28.02.2020 г. Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че на 28.02.2020 г. получихме служебните бележки за изплатените през 2019 Г. възнаграждения от НБПП. Същите може да получите лично срещу подпис в деловодството на АК - ВАРНА.