АКТУАЛНО


27.03.2017 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА М. 04.2017Г. прочети повече

22.03.2017 г. Уважаеми колеги, По повод случващото се през последния месец пред офиса на Адвокатска колегия Варна, Окръжен и Районен съд - Варна Адвокатски съвет, на свое заседание на 15.03.2017г.,прие декларация до Община Варна, с която можете да се запознаете. прочети повече

20.03.2017 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В ДЕЛОВОДСТВОТО НА АДВОКАТСКА КОЛГИЯ ВАРНА МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ АДВОКАТСКИ ПРЕГЛЕД М.12.2016Г. - КРИТЕРИИ ЗА КАЧЕСТВЕНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДИСКУСИОННИ ВЪПРОСИ. прочети повече

16.03.2017 г. ДНИ НА АДВОКАТА прочети повече

02.03.2017 г. ПИСМО ОТ ОБЩИНА ВАРНА ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА МИТИНГ-МАНИФЕСТАЦИЯ НА 02.03.2017 Г. прочети повече

виж всички »

АКТУАЛНО


09.09.2016 г. МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Чл. 21 Адвокатите се пропускат в обекти на МВР с еднократен пропуск, вписване в книга за пропускателния режим и с придружител. Качеството на адвокат се удостоверява чрез заверена за годината адвокатска карта по образец, утвърден от Висшия адвокатски съвет, а на временно-упражняващ адвокатската професия адвокат от Европейския съюз - чрез удостоверение по чл. 19 б, ал. 3 от ЗА.