АКТУАЛНО


26.05.2017 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА М.ЮНИ 2017 Г. прочети повече

26.04.2017 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА М. 05.2017Г. прочети повече

03.04.2017 г. СПОРТЕН КЛУБ "АДВОКАТ" Уведомяваме Ви за съществуването на Спортен клуб "Адвокат", регистриран в края на 2015 г. като сдружение с нестопанска цел, учредено от група съмишленици - адвокати от няколко колегии в страната. Целта на Сдружението е обединяване на адвокатите от цялата страна чрез спортни занимания, както и установяване на приятелски контакти в рамките на добрия тон с представители на другите гилдии, включително и магистратската. прочети повече

28.03.2017 г. НА ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ НА 24.03.2017Г. БЕ ПРИЕТА СЛЕДНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ прочети повече

27.03.2017 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА М. 04.2017Г. прочети повече

виж всички »

АКТУАЛНО


09.09.2016 г. МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Чл. 21 Адвокатите се пропускат в обекти на МВР с еднократен пропуск, вписване в книга за пропускателния режим и с придружител. Качеството на адвокат се удостоверява чрез заверена за годината адвокатска карта по образец, утвърден от Висшия адвокатски съвет, а на временно-упражняващ адвокатската професия адвокат от Европейския съюз - чрез удостоверение по чл. 19 б, ал. 3 от ЗА.