АКТУАЛНО


23.08.2016 г. Решение на Висш Адвокатски Съвет, относно правомощията на адвокатските съвети след отпадането на възможностите по обявените за противоконституционни чл. 29, ал. 2, 3 и 4 и чл. 30 от ЗА

23.08.2016 г. Решение 1972 на Висш Адвокатски Съвет