АКТУАЛНО


29.07.2016 г. РЕШЕНИЕ ПО АДМ.Д 3002/2015Г., С КОЕТО СЕ ОТМЕНЯ ЧАСТ ОТ НАРЕДБА №1 ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

29.07.2016 г. РЕШЕНИЕ