АКТУАЛНО


13.06.2016 г. РЕШЕНИЕ НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ОТНОСНО СПАЗВАНЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ОПАЗВАНЕ ТАЙНАТА НА КЛИЕНТА ПРИ ОТКРИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИЕНТСКА СМЕТКА ПО ЧЛ. 39 ОТ ЗА И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО НЕЯ

13.06.2016 г. РЕШЕНИЕ № 1873/20.05.2016