АКТУАЛНО


06.06.2016 г. Уважаеми колеги, Консултативният съвет на правните експерти към неправителствената организация Fair Trials Europe (LEAP) има удоволствието да Ви представи комплект обучителни материали (напълно безплатни), свързани с новото европейско законодателство в областта на наказателното производство в контекста на Българското национално законодателство.

06.06.2016 г. Fair Trials Europe