АКТУАЛНО


01.10.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ ”КРЪСТЮ ЦОНЧEВ” И АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ВАРНА ОРГАНИЗИРАТ СЛЕДНИТЕ СЕМИНАРИ:

 

  1. „Крайната необходимост и оправдания риск“ с лектор адв. Герман Германов

Семинарът ще се проведе на 19.10.2019 г. (събота) от 09.30 ч. до 12.30 ч. във Фестивален и конгресен център - гр. Варна, зала „Пресцентър“.

  1. “Изключване на съдружник в ООД. Проблеми на теорията и практиката“ и  „Теоретико - приложни аспекти на производството по стабилизация на търговец“ с лектор адв. Антон Грозданов.

Семинарът ще се проведе на 19.10.2019 г. (събота) от 13.30 ч. до 16.30 ч. във Фестивален и конгресен център - гр. Варна, зала „Пресцентър“.

  1. „Промените в КТ и КСО за 2020 г. Актуалната съдебна практика по трудовите спорове при прекратяване на трудовите правоотношения и обезщетенията по чл.200 от КТ“ с лектор адв. Наско Станев.

Семинарът ще се проведе на 13.12.2019 г. (петък) от 09.30 ч.  във Фестивален и конгресен център гр. - Варна, зала „Пресцентър“.

 

Записване на e – mail : office@varnalaw.org или на тел: 0878 556 417 ; 052/634856.