АКТУАЛНО


15.04.2019 г. ПРИЕМНА КЪМ РЕГИОНАЛЕН КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПРИ АК- ВАРНА.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,                            
 
УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СЪВМЕСТНО С ОБЩИНА ДЕВНЯ ОТКРИВАТ В ГР. ДЕВНЯ ПРИЕМА КЪМ РЕГИОНАЛЕН КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПРИ АС-ВАРНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВНА ПОМОЩ.                             
ОТКРИВАНЕТО НА ПРИЕМНАТА В ГР. ДЕВНЯ ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 16.04.2019 Г. ОТ 11.00 Ч. В СГРАДАТА НА ОБЩИНА-ДЕВНЯ.