АКТУАЛНО


19.10.2017 г. НА ВНИМАНИЕТО НА КОЛЕГИТЕ - АДВОКАТИ.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

 

Отново Ви обръщаме внимание, че на осн. чл. 40, ал.6 от ЗА адвокатът е длъжен да има кантора в населено място в района на адвокатската колегия, чийто член е. 

Този адрес се заявява за вписване в адвокатския съвет заедно с e-mail адрес, личен и стационарен телефон при всяка промяна.       

Промяна се извършва с изрична молба, която се съхранява в досието на адвоката.

Поради зачестилите случаи, в които се издирва актуален адрес на адвоката от Съд, Прокуратура, МВР и следствие чрез Адвокатски съвет – Варна, Ви моля при налична такава промяна да актуализирате посочените по – горе данни в досието си чрез изрични молби.

Обръщаме Ви внимание, че призоваването Ви се счита за редовно за Адвокатски съвет и Дисциплинарен съд  – гр. Варна, ако съобщението бъде върнато от адреса на кантора с посочване, че адвокатът не е установен на адреса си.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: адв. Юлиян Георгиев