АКТУАЛНО


17.06.2019 г. СКРЪБНА ВЕСТ На 15.06.2019 г. почина адв. Събка Илиева Кирова на 83 г. Поклон пред светлата й памет! Поклонението ще се състои на 17.06.2019 г. от 11.30 ч. в Дом на покойника на Централен гробищен парк - Варна, а погребението от 12.00 ч. прочети повече

17.06.2019 г. Уважаеми колеги, На 15.06.2019 г. в гр. Пловдив се проведе Национална конференция на българската адвокатура, на която освен организационни въпроси, нови предложения в проекта на ЗИДЗА на Висш АС, бяха обсъдени и предложение от адв. Валя Гигова относно изменения в ГПК и доклад от адв. Милен Ралчев относно изменения процесуалните и материалните закони, които публикуваме. прочети повече

17.06.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ до адв. Светлана Ангелова Лазарова - Демирева прочети повече

10.06.2019 г. ПОКАНА ЗА СЕМИНАР ОТ ЦОА "Кръстю Цончев", КОЙТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 21.06.2019 Г. прочети повече

06.06.2019 г. ПРОЕКТ ЗИДЗА прочети повече

виж всички »

АКТУАЛНО


27.03.2019 г. ТОГИ

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 18
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 13 МАЙ 2010 Г.


48. ОТНОСНО: Писмо на председателя на Висшия адвокатски съвет във връзка с постъпили сигнали за налагане на глоби от съдебни състави, както и отлагане на дела при явяване на адвокатите без тоги в съдебно заседание

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

48.1. Препоръчва на председателите на съдилищата в страната да осигурят подходящо помещение в сградата на съда, в което адвокатите да обличат тогите си за влизане в съдебното заседание.
В случай, че не съществува такава възможност, явяването в съдебно заседание без тога не следва да бъде причина за налагане глоба на адвоката или за отлагане на делото.
48.2. Да се уведомят административните ръководители на съдилищата за решението на ВСС.