АКТУАЛНО


04.11.2015 г. Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. по тълк. д. № 2/2013 г. на Върховен касационен съд

http://web.lakorda.com/lakorda/?opendocframe=1&db=0&id=2291678&query=%28%F2%FA%EB%EA%F3%E2%E0%F2%E5%EB%ED%EE%20%F0%E5%F8%E5%ED%E8%E5%20%B9%202%20%EE%F2%202013%29&dictionary=