АКТУАЛНО


13.02.2020 г. Уважаеми колеги, Публикуваме съобщение от Висш адвокатски съвет относно изпит по френски/английски език за Международен стаж, организиран от Парижката адвокатска колегия. прочети повече

03.02.2020 г. ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ_М.ФЕВРУАРИ 2020 Г. прочети повече

02.02.2020 г. ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА - 02.02.2020г. Уважаеми колеги, за днес - 02.02.2020 г. е насрочен допълнителен избор на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната насрочено за м. 02.2020 г. в гр. София, от 10.00 ч. до 15.00 ч. в офиса на Адвокатска колегия Варна , находящ се в гр. Варна, ул. "Батак" № 7, ет. 3 прочети повече

27.01.2020 г. РЕШЕНИЕ № 2 ОТ ПРОТОКОЛ № 7/26.01.2020 Г. НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА Насрочва допълнителен избор на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната насрочено за м. 02.2020 г. в гр. София, на 02.02.2020 г. от 10.00 ч. до 15.00 ч. в офиса на Адвокатска колегия Варна , находящ се в гр. Варна, ул. "Батак" № 7, ет. 3 прочети повече

24.01.2020 г. РЕШЕНИЕ № 2251 ОТ 10.01.2020 Г. НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ прочети повече

виж всички »

АКТУАЛНО


03.01.2020 г. ТОГИ

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 18
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 13 МАЙ 2010 Г.


48. ОТНОСНО: Писмо на председателя на Висшия адвокатски съвет във връзка с постъпили сигнали за налагане на глоби от съдебни състави, както и отлагане на дела при явяване на адвокатите без тоги в съдебно заседание

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

48.1. Препоръчва на председателите на съдилищата в страната да осигурят подходящо помещение в сградата на съда, в което адвокатите да обличат тогите си за влизане в съдебното заседание.
В случай, че не съществува такава възможност, явяването в съдебно заседание без тога не следва да бъде причина за налагане глоба на адвоката или за отлагане на делото.
48.2. Да се уведомят административните ръководители на съдилищата за решението на ВСС.