АКТУАЛНО


27.03.2017 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА М. 04.2017Г. прочети повече

22.03.2017 г. Уважаеми колеги, По повод случващото се през последния месец пред офиса на Адвокатска колегия Варна, Окръжен и Районен съд - Варна Адвокатски съвет, на свое заседание на 15.03.2017г.,прие декларация до Община Варна, с която можете да се запознаете. прочети повече

20.03.2017 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В ДЕЛОВОДСТВОТО НА АДВОКАТСКА КОЛГИЯ ВАРНА МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ АДВОКАТСКИ ПРЕГЛЕД М.12.2016Г. - КРИТЕРИИ ЗА КАЧЕСТВЕНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДИСКУСИОННИ ВЪПРОСИ. прочети повече

16.03.2017 г. ДНИ НА АДВОКАТА прочети повече

02.03.2017 г. ПИСМО ОТ ОБЩИНА ВАРНА ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА МИТИНГ-МАНИФЕСТАЦИЯ НА 02.03.2017 Г. прочети повече

виж всички »

АКТУАЛНО


04.11.2015 г. Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. по тълк. д. № 2/2013 г. на Върховен касационен съд

http://web.lakorda.com/lakorda/?opendocframe=1&db=0&id=2291678&query=%28%F2%FA%EB%EA%F3%E2%E0%F2%E5%EB%ED%EE%20%F0%E5%F8%E5%ED%E8%E5%20%B9%202%20%EE%F2%202013%29&dictionary=