АКТУАЛНО


12.07.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, С ДЪЛБОКА СКРЪБ ВИ СЪОБЩАВАМЕ, ЧЕ НА 11.07.2019 Г. ПОЧИНА МАДЛЕН ЛЕВОН САРКИСЯН - АДВОКАТ ОТ ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ. ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА Й ПАМЕТ. прочети повече

30.06.2019 г. ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ М. ЮЛИ 2019 г. прочети повече

27.06.2019 г. РАБОТНО ВРЕМЕ И ПРИЕМНИ НА РЕГИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ КЪМ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА прочети повече

24.06.2019 г. ПОЧИВНИ БАЗИ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА прочети повече

17.06.2019 г. Уважаеми колеги, На 15.06.2019 г. в гр. Пловдив се проведе Национална конференция на българската адвокатура, на която освен организационни въпроси, нови предложения в проекта на ЗИДЗА на Висш АС, бяха обсъдени и предложение от адв. Валя Гигова относно изменения в ГПК и доклад от адв. Милен Ралчев относно изменения процесуалните и материалните закони, които публикуваме. прочети повече

виж всички »

АКТУАЛНО


07.03.2019 г. Обучителен център „Темида“ има удоволствието да ви покани на еднодневен специализиран семинар на тема „Tърговска несъстоятелност. Практически насоки”, който ще се проведе на 21-ви март 2019 година в град София, Бизнес център „Доверие”, намиращ се на адрес ул. „Тинтява” 13 Б.

 

Подробна програма и регистрационна бланка, може да намерите на този линк: https://legalno.bg/archives/6048

Семинарът е изключително подходящ и за синдици...

Уважаеми дами и господа,

Обучителен център „Темида“ има удоволствието да ви покани на  еднодневен специализиран семинар на тема „Tърговска несъстоятелност. Практически насоки”, който ще се проведе на 21-ви март 2019 година в град София, Бизнес център „Доверие”, намиращ се на адрес ул. „Тинтява” 13 Б.

По време на обучението подробен анализ ще бъде направен на някои решения на ВКС по чл.290 ГПК относно неплатежоспособността като основание за откриване на производство по несъстоятелност – чл.608 ТЗ и по отменителните искове по чл.647 ТЗ след измененията в ДВ бр.20/2013.

Детайлно ще бъде разгледана и  противоречивата практика по някои спорни въпроси на производството по несъстоятелност и уеднаквяването й с разрешенията в ТР 1/2017 на ОСТК.

Особено внимание ще бъде обърнато на участието на синдика в съпътстващите производството по несъстоятелността съдебни процеси.

ЛЕКТОРИ НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДАТ:

Боян Балевски

Завършва ЮФ на СУ“ Св. Климент Охридски“ през 1991 година. Започва професионалната си кариера като младши съдия в Пловдивски окръжен съд през 1992 г.. Последователно е бил съдия в Районен съд-Пловдив, в Софийски районен съд /СРС/ и в Софийски градски съд /СГС/. От 2012 година и понастоящем е съдия в Търговска колегия на Върховен касационен  съд /ВКС/.

Кристияна Гeнковска

Завършва ЮФ на СУ „Св.Климент Охридски“ през 1995г. Започнала е професионалната си кариера като младши съдия във Варненски окръжен съд през 1996г.

Последователно е била районен съдия във Варненски районен съд – гражданско отделение, окръжен съдия във Варненски окръжен съд – гражданско отделение и  апелативен съдия във Варненски  апелативен съд – търговско отделение. От 2016г. и понастоящем правораздава във Върховен касационен съд /ВКС/.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

175 лв. за един участник и 150  лв. за участник при двама или повече участници (цените са окончателни);

Сумите се заплащат по банков път до  “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

В цената са включени всички необходими работни материали, кафе паузи, официален обяд и поименни сертификати за преминато специализирано обучение.

Срокът за заплащане на таксите за участие е до 18 март 2019 г.

 

--

-- 

Nina Nikol Hamilton 

President of Balkan Media Association - www.bima.media

presenter of political and legal TV broadcast 

https://web.facebook.com/nntemidabg/?fref=ts

legal advice "European Partners"

00359 2 983 6664

00359 8 777 53 777
00359 893 66 57 99