АКТУАЛНО


05.04.2019 г. Публикуваме покана на Софийската адвокатска колегия за предстоящия семинар, който организират съвемстно с Международния съюз на адвокатите (Union Internationale de Avocats – UIA) на 12 – 13 април 2019г. в град София, Гранд хотел „София” на тема: „Чуждестранни инвестции. Инвестиции в недвижими имоти. Европейски и български регулации“.

 

Желаещите да вземат участие могат да се запишат до 05.04.2019г./петък/ след като попълнят формуляр за участие и платят таксата в размер на 150 евро без ДДС за българските участници.

Таксата за участие се заплаща по сметка на Международния съюз на адвокатите (Union Internationale de Avocats - UIA). Формулярите за записване можете да намерите на прикачения файл, на сайта на UIA http://www.uianet.org/, както и на този сайт: S19SOF_PRG_FORM_BULG_BAT.pdf, заедно с подробната програма на семинара.

Ако има записали се колеги от АК – Варна или такива, които ще направят това моля да ни информират на  email: office@varnalaw.org или телефон: 0878/556417, до 08.04.2019г. с оглед решаване на въпроса за пътуване.

Адвокатски съвет - Варна

 

28.02.2019 г. ПРОГРАМА