АКТУАЛНО


28.09.2017 г. НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ, ВПИСАНИ В НРПП

Уважаеми колеги,

Във връзка с приложението на ЗПП и седмичните дежурства Адвокатски съвет Ви моли за следното:

Дежурните адвокати, определени по реда на чл. 28 от ЗПП и включени в графика за седмичните дежурства следва да бъдат на разположение с включени телефони във времето от 16.30 ч. до 8.30 ч. както и в почивните и празнични дни, за да се осъществи бърза връзка с Вас от дежурните разследващи полицаи.

Молим Ви, като изрично Ваше задължение, незабавно в първия работен ден при възложено дело от РП да информирате служител от деловодството на АС за поетите защити по време на дежурството Ви на тел. 052 634856 или e-mail office@varnalaw.org.

Колеги, по този начин смятаме, че ще се подобри своевременната отчетност и поредност на поетите защити и осигури възможност на разследващите полицаи да призовават дежурен адвокат съобразно предходната Ви ангажираност през седмицата на дежурството.

 

 

Председател: адв. Юлиян Георгиев