АКТУАЛНО


24.01.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Напомняме Ви, че при регистрация за участие в работата на Общото събрание на Адвокатска колегия – Варна и получаване на бюлетини и плик за гласуване за органи на АК и делегати за ОСАС се представя адвокатска карта и/или лична карта.

24.01.2019 г. Съобщение