АКТУАЛНО


23.01.2019 г. Уважаеми колеги, в ДВ бр. 7 от 22.01.2019г. са публикувани Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, НПК и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения