АКТУАЛНО


17.06.2019 г. СКРЪБНА ВЕСТ На 15.06.2019 г. почина адв. Събка Илиева Кирова на 83 г. Поклон пред светлата й памет! Поклонението ще се състои на 17.06.2019 г. от 11.30 ч. в Дом на покойника на Централен гробищен парк - Варна, а погребението от 12.00 ч. прочети повече

17.06.2019 г. Уважаеми колеги, На 15.06.2019 г. в гр. Пловдив се проведе Национална конференция на българската адвокатура, на която освен организационни въпроси, нови предложения в проекта на ЗИДЗА на Висш АС, бяха обсъдени и предложение от адв. Валя Гигова относно изменения в ГПК и доклад от адв. Милен Ралчев относно изменения процесуалните и материалните закони, които публикуваме. прочети повече

17.06.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ до адв. Светлана Ангелова Лазарова - Демирева прочети повече

10.06.2019 г. ПОКАНА ЗА СЕМИНАР ОТ ЦОА "Кръстю Цончев", КОЙТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 21.06.2019 Г. прочети повече

06.06.2019 г. ПРОЕКТ ЗИДЗА прочети повече

виж всички »

АКТУАЛНО


23.01.2019 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПЪЛНОМОЩНИТЕ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
 
Напомняме Ви, че на основание чл. 81 от ЗА в работата на Общото събрание на Адвокатска колегия - Варна, насрочено за 26.01.2019г. в зала „Аула“ на Икономически университет – Варна и 27.01.2019 г. в офиса на колегията, може да се участва и чрез пълномощник – член на АК-Варна.
Един адвокат може да представлява само един колега.
Пълномощните се представят в оригинал, а не в заверено копие, както следва:
- От упълномощителя : в деня преди Общото събрание в Адвокатския съвет, т.е. на 25.01.2019г,
Или
- От пълномощника :  при регистрацията му за участие в Общото събрание.
 
В избора за органи и делегати за Общото събрание на адвокатите в страната участват адвокатите-членове на АК-Варна,  платили членския си внос за месеца, предхождащ избора – м. Декември 2018г.
За удобство в сайта на АК е качен образец на пълномощно, включващ упълномощаване за участие в работата на ОС, в избора на органи и делегати за ОС на адвокатите в страната и в евентуален допълнителен избор /балотаж/.