АКТУАЛНО


05.12.2018 г. РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ КЪМ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ - ВАРНА ПРЕДОСТАВЯ БЕЗПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 18 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРАВНАТА ПОМОЩ

05.12.2018 г. Необходими документи


05.12.2018 г. Необходими документи