АКТУАЛНО


25.10.2018 г. Уважаеми колеги, Съюзът на юристите в България организира семинар на тема „ ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ“ с лектор доц. д-р Анета Антонова, преподавател в ЮФ, СУ „Св. Кл. Охридски“ - 17.11.2018 г., 10.30 ч., хотел „ Best Western ”, гр. Ниш, Сърбия. Подробна информация ще намерите в прикачения файл. СЮБ

25.10.2018 г. ПОКАНА СЮБ