АКТУАЛНО


22.10.2018 г. IFA България организира, съвместно с Юридически факултет на СУ "Св. Климент Охридски", Втора Международна Конференция на тема: "Бъдещето на ДДС. Дигитална икономика" на 8 и 9 номври 2018г. в гр. София.

22.10.2018 г. Покана