АКТУАЛНО


28.09.2018 г. НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ, ВПИСАНИ В НБПП.

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че списъкът на резервните защитници ще бъде утвърден на заседание на Адвокатски съвет - Варна на 16.10.2018 г. В срок до 15.10.2018 г. може да подавате заявления за резервни защитници в деловодството на Адвокатска колегия - Варна.

Списъците на служебните и резервните защитници ще бъдат допълвани на всяко заседание на Адвокатски съвет - Варна.

Председател: Юлиян Георгиев