АКТУАЛНО


29.08.2018 г. ПРОГРАМА НА СЕМИНАРНО - КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ЗА ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2018Г.

 

I.Тематични семинари

 

27.10.2018 год. от 9.30 ч.

Тема: „Институтът на неизбежната отбрана.

Лектор: адв. д-р Герман Германов – АК - Варна

17.11.2018 год. от 9.30 ч.

Тема:  Обезпечителното производство  

Лектор: доц. адв. Таня Градинарова

 

 

01.12.2018 год. от 9.30 ч.

Тема:  Новите моменти в АПК

Лектор: съдия Соня Янкулова – съдия във Върховен административен съд.

 

Всички семинари ще се проведат във Фестивален и конгресен център - Варна, зала Пресцентър.

Можете да се запишете на e – mail : office@varnalaw.org  или на тел: 0878 556 417 ; 052/634856.

Адвокатски съвет Варна