АКТУАЛНО


29.08.2018 г. ПРОГРАМА НА СЕМИНАРНО - КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ЗА ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2018Г.

 

I.Тематични семинари

13-14.10.2018 год.

Тема:  Промените в ГПК – една година по-късно“

Лектор: Красимир Влахов – съдия ВКС

Място – СОК „Камчия“

Организира се от ЦОА „Кръстю Цончев“

 

27.10.2018 год. от 9.30 ч.

Тема: „Институтът на неизбежната отбрана.

Лектор: адв. д-р Герман Германов – АК - Варна

Място: Фестивален комплекс

 

17.11.2018 год. от 9.30 ч.

Тема:  Обезпечителното производство  

Лектор: доц. адв. Таня Градинарова

Място: Фестивален комплекс, зала Пресцентър