АКТУАЛНО


20.06.2018 г. НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ КОЛЕГИ.

https://www.nbpp.government.bg/images/documents/Obrazec%207_zaiavlenie%20za%20vpisvane_rezerven%20zashtitnik.doc

Уважаеми колеги,

 

 

         Уведомяваме Ви, че на основание чл.29, ал.1 от Закона за правна помощ извършваме цялостно подновяване на списъка на резервните защитници чрез изготвяне на нов списък и актуализиране списъците на дежурните адвокати и служебните защитници.

        Моля в срок до 31.08.2018 г. включително всички адвокати, които желаят да бъдат в списъка на резервните защитници на основание чл.29, ал.2 от ЗПП и съгласно чл.94, ал.4 от НПК да подадат заявления  по образец от НБПП, съдържащ декларация – съгласие.

        При утвърждаване на списъка на резервните защитници, ако има адвокати подали молби и за допълнително включване в списъка на служебните защитници, както и в списъка на дежурните адвокати на основание чл.29, ал.1 от ЗПП, те също ще бъдат разгледани от Адвокатски съвет.

        Образец – заявление е качено на сайта ни и на този на НБПП, а може да бъде получен и в деловодството на Адвокатска колегия – Варна.

        Председател: Юлиян Георгиев