АКТУАЛНО


15.05.2018 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ В СПИСАНИЕ "ОБЩЕСТВО И ПРАВО" БР. 3/2018Г. Е ПУБЛИКУВАН ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ.