ОРГАНИЗАЦИОННИ СЪБИТИЯ


13.11.2018 г. Предстоящи семинари Уважаеми колеги, До края на 2018 годината Адвокатски съвет Варна организира съвместно с ЦОА „Кръстю Цончев“ следните семинари:
прочети повече »

23.10.2018 г. ПОКАНА ДО ДЕЦАТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА Варненска адвокатска колегия кани децата на своите членове да посрещнат ДЯДО КОЛЕДА на 16.12.2018 г. /неделя/ от 16.00 ч. или от 18.00 ч. в Държавен куклен театър - Варна. Можете да заявите участие до 30.11.2018г. на тел. 0888339967 или на email: renistoycheva@abv.bg, адв. Ренета Стойчева.
прочети повече »

23.10.2018 г. ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА Уважаеми колеги, От името на Адвокатски съвет при Варненска адвокатска колегия имаме удоволствието да Ви поканим на тържествено отбелязване на Деня на адвоката, което ще се проведе в дните:
прочети повече »

28.09.2018 г. Посещението на испанския магистрат Ана Дел Сер Лопес у нас е част от обмена на Европейската мрежа за съдебно обучение.
прочети повече »

23.07.2018 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ ЗАПОВЕД НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО.
прочети повече »

03.07.2018 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, При плащане на членския внос за АК – Варна и вноската за ВАС след 01.04.2018 год. се допускат грешки. С цел по-доброто отчитане на плащанията, извършени от всеки адвокат моля да имате предвид следното: Считано от 01.04.2018г., вноските за ВАС на месец са размер на 20.00 лева за адвокати и 17.00 лв. за младшите адвокати. При плащане по банков път и чрез „Е адвокатура”, подраздел „Е плащания“ се ползва отстъпка от 5% само за вноската към ВАС.
прочети повече »

25.05.2018 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,ПУБЛИКУВАМЕ ПИСМО ОТ ВИСШ АС ВЪВ ВРЪЗКА С ВЛИЗАНЕ В СИЛА ОТ 25.05.2018Г. НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 27.04.2016 Г. ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ И ОТНОСНО СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ТАКИВА ДАННИ, И ЗА ОТМЯНА НА ДИРЕКТИВА 95/46/ЕО (ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ) – GDPR. АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ВАРНА
прочети повече »

13.03.2018 г. СЪОБЩЕНИЕ ДО АДВОКАТИТЕ, ВПИСАНИ В НРПП
прочети повече »

05.02.2018 г. MULTISPORT УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Ежемесечната такса за ползване на карта Мултиспорт е в размер на 45.60 лв. за адвокати и адвокатски сътрудници и 54.00 лв. за придружители, която трябва да се заплати до 20 - то число на месеца, по банкова сметка на АК Варна в Банка ДСК ЕАД IBAN – BG28STSA93000005872063. Преведената сума е за активиране на картата за следващия месец.
прочети повече »

07.08.2017 г. Решение № 179 на Адвокатски съвет Варна от Протокол № 6/15.03.2017г. за освобождаване от плащане на членски внос към АК - Варна от майки - адвокати.
прочети повече »