ОРГАНИЗАЦИОННИ СЪБИТИЯ


17.01.2020 г. ПРОТОКОЛ № 3 ОТ 17.01.2020 Г. НА ИК ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА
прочети повече »

10.01.2020 г. ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 2/10.01.2020г. НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА, НАСРОЧЕН ЗА 25-26 ЯНУАРИ 2020 Г.
прочети повече »

07.01.2020 г. ОТВОРЕНО ПИСМО ОТНОСНО ИЗПРАТЕНИ НЕВЕРНИ ПИСМА ПО ЕЛЕКТРОННИТЕ ПОЩИ НА ГРАЖДАНИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА ОТ ИМЕТО НА АДВОКАТСКИ ДРУЖЕСТВА ВПИСАНИ КЪМ ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ.
прочети повече »

23.12.2019 г. ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 1 / 23.12.2019 г. НА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА, НАСРОЧЕН ЗА 25 - 26 ЯНУАРИ 2020 Г.
прочети повече »

17.12.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,ПУБЛИКУВАМЕ ПРЕДЛОЖЕНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА С ВНЕСЕНИЯ НА 08.11.2019 Г. В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА, КАКТО И ПОКАНА ОТ ЦОА "КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ".
прочети повече »

09.12.2019 г. Уважаеми колеги, В Държавен вестник бр. 96 от 06.12.2019 г. е публикувана поканата на Адвокатски съвет към Варненска адвокатска колегия за свикване на Общо събрание на Адвокатската колегия гр. Варна както следва :
прочети повече »

02.12.2019 г. СПИСЪК НА РЕЗЕРВНИ ЗАЩИТНИЦИ - АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ГР. ВАРНА.
прочети повече »

15.11.2019 г. От името на Адвокатски съвет - Варна, поздравявам всички адвокати от Адвокатска колегия - Варна, избрани и положили клетва в състава на новия Общински съвет - Варна - адв. Тодор Иванов Балабанов - Председател, адв. Бранимир Николаев Балачев, адв. Светлан Костов Златев, адв. Стела Димитрова Николова, адв. Мария Тодорова Тодорова и адв. Христо Бойчев Боев, в състава на новия Общински съвет - Провадия - адв. Стефка Стоянова Пейчева и адв. Христо Драгомиров Гичев и новоизбрания кмет на с. Константин
прочети повече »

11.11.2019 г. ПРОТОКОЛ № 29/11.11.2019 Г. НА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ВАРНА.
прочети повече »

15.10.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ РЕШЕНИЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ - ВАРНА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС КЪМ ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ НА АДВОКАТИ НАВЪРШИЛИ 70 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ И С АДВОКАТСКИ СТАЖ НАД 25 Г. Решението влиза в сила след 01.01.2020 г.
прочети повече »