ОРГАНИЗАЦИОННИ СЪБИТИЯ


05.06.2018 г. Уважаеми колеги, Центърът за обучение на адвокати ”Кр. Цончeв” и Адвокатска колегия Варна организират семинар на ТЕМА: Промените в НПК ЛЕКТОР: съдия Красимир Шекерджиев Семинарът ще се проведе на 23.06.2018г. (събота) от 09.30 ч. до 16.00ч. в зала „Пресцентър“ на Фестивален комплекс гр. Варна. Желаещите следва да заявят предварително участието си в деловодството на колегията. От 09.00ч. ще започне регистрацията на записалите се, като влизането в залата ще е след представяне на адвокатска карта. При свободни места, ще бъдат допускани нерегистрираните участници, членове на АК - Варна както и други юристи. Желателно е присъствието на младши адвокати и новоприетите адвокати. Записване на: e – mail : office@varnalaw.org тел: 0878 556 417 ; 052/634856 Адвокатски съвет Варна
прочети повече »

25.05.2018 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,ПУБЛИКУВАМЕ ПИСМО ОТ ВИСШ АС ВЪВ ВРЪЗКА С ВЛИЗАНЕ В СИЛА ОТ 25.05.2018Г. НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 27.04.2016 Г. ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ И ОТНОСНО СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ТАКИВА ДАННИ, И ЗА ОТМЯНА НА ДИРЕКТИВА 95/46/ЕО (ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ) – GDPR. АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ВАРНА
прочети повече »

13.03.2018 г. СЪОБЩЕНИЕ ДО АДВОКАТИТЕ, ВПИСАНИ В НРПП
прочети повече »

05.02.2018 г. MULTISPORT УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
прочети повече »

07.08.2017 г. Решение № 179 на Адвокатски съвет Варна от Протокол № 6/15.03.2017г. за освобождаване от плащане на членски внос към АК - Варна от майки - адвокати.
прочети повече »

07.08.2017 г. Решение на Висш АС за освобождаване от заплащане на членски внос към Висш АС от майки - адвокати.
прочети повече »

01.08.2017 г. ПИСМО ОТ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ Целият служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов се прехвърля за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, с район на действие Окръжен съд Пловдив.
прочети повече »