Организационни събития


16.04.2018 г. ДАТИ ЗА ПРОЛЕТНА СЕСИЯ НА 2018Г. ЗА ИЗПИТА ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ

Датите за пролетната сесия за изпита за кандидатите за адвокати и младши адвокати за 2018 г.:

Писмен изпит на 19 и 20 май 2018 г., устен изпит – 2 юни 2018 г.

Писменият изпит се провежда в 272-ра и 292-ра аудитория на Софийския университет, както следва:

Първа част – 19.05.2018 г., от 9,00 ч., регистрация от 8,15 ч.

Втора част – 20.05.2018 г., от 14,00 ч., регистрация от 13,00 ч.

Устният изпит се провежда в сградата на Висшия адвокатски съвет на ул. Калоян №8, етаж 4, в град София,на 2.06.2018 г. от 9,00 ч.