Организационни събития


16.04.2018 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,АДВОКАТСКИ СЪВЕТ - ВАРНА ИЗРАЗЯВА СВОЯТА БЛАГОДАРНОСТ КЪМ АДВ. ИВАЙЛО ИВАНОВ ЗА УЧАСТИЕТО СИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИЯ ТУРНИР ПО СТРЕЛБА С ПИСТОЛЕТ НА 24.03.2018Г., ОРГАНИЗИРАН ОТ СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМАНДОСИ.

16.04.2018 г. Грамота