Организационни събития


15.02.2018 г. СЕМИНАР В СОК „КАМЧИЯ“ НА 17.03.2018 ГОД.

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

         Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” и Националното бюро за правна помощ съвместно с Адвокатски съвет – гр. Варна организират семинар на тема: „Актуалните промени в ГПК“ с лектори: проф. Валентина Попова  - преподавател в СУ “Св. Климент Охридски“ и съдия Емануела Балевска от ВКС.

 

            Семинарът ще се проведе на 17-18.03.2018 г. в СОК „Камчия“ с участието на адвокати от адвокатските колегии в Апелативен район – Варна и Апелативен район – Велико Търново.

 

             Предварителната програма на семинара за 17-18.03.2018 г. е както следва:

 

17.03.2018 г. (събота):

 

   9.30 -10.00 ч. – Регистрация на предварително записаните

 

участници в семинара.

 

            10.00 ч. до 13.00 ч.  – Лекция (лектор - проф. Валентина Попова)

 

            13.00ч. до 14.00 ч. – Обяд

 

            14.00 ч. до 18.00ч. – Лекция (лектор - проф. Валентина Попова) с осигурена кафе пауза

 

  19.00 ч. – Официална вечеря за участниците в семинара

 

 

 

18.03.2018 г. (неделя):

 

  8.00-9.30 ч.  – Закуска за настанените участници

 

         10.00 – 13.00 ч. – Лекция (лектор – съдия Емануела Балевска)

 

         Семинарът се провежда в изпълнение на Решение №266/2017г. на НБПП: “На основание чл. 8 т. 1 от Закона за правната помощ дава указания на адвокатите, вписани в Националния регистър за правна помощ, с цел поддържане и повишаване на квалификацията им, да участват годишно в не по-малко от 20 учебни часа в организирани от Адвокатските съвети, Националното бюро за правна помощ или Центъра за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” обучения в зависимост от сферата на правото, по която предоставят правна помощ като служебни адвокати”.

 

           Предварително всеки един участник трябва да направи заявка в АС – Варна за участието си в семинара, в която изрично да посочи дали ще ползва допълнително следните услуги - настаняване в СОК „Камчия“ и транспорт от гр.Варна до комплекса на 17.03.2018 год. и обратно на 18.03.2018 год.

 

          Заявката трябва да бъде направена най-късно до 09.03.2018 год. и в този срок да бъде извършено и плащането на допълнително ползванате услуги – настаняване с вечеря и закуска както следва:

 

            За настаняване на 17.03.2018 год.срещу 18.03.2018 год.  с осигурена вечеря и закуска следва да се доплатят от всеки участник средства в размер:

 

  • за настаняване в единична стая -58.00 лева

  • за настаняване в двойна стая – 38.00 лева

  • за настаняване в стая с  3 или 4 легла – 33.00 лева

 

            Колеги, моля своевременно всеки един от Вас да направи в АС - Варна заявка за участие в семинара, да посочи кои услуги ще ползва както и да извърши в срока до 09.03.2018 год. допълнителното заплащане с цел  по-добрата организация и осигуряването на участниците. Плащането може да се извърши освен в касата на АС и по банков път:

 

БАНКА-ДСК      
IBAN–BG28STSA93000005872063
BIC - STSABGSF

 

             Допълнителна информация може да получите от служителите в АС – Варна, Жана Ковачева и Румяна Атанасова – тел. 0878556417 или от адв.Мария Димитрова и адв.Калина Милачкова.

 

                                                        Адвокатски съвет - Варна