АКТУАЛНО


19.01.2018 г. ИЗПИТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК прочети повече

19.01.2018 г. ИЗЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №5 НА ИК Е ПУБЛИКУВАН В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" прочети повече

15.01.2018 г. ПРОТОКОЛ № 2/15.01.2018Г. НА ИК е публикуван в раздел "Протоколи" прочети повече

15.01.2018 г. СЪОБЩЕНИЕ НА ВИСШ АС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪББРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА прочети повече

09.01.2018 г. ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА – 2018 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Напомняме Ви, че на основание чл. 81 от ЗА в работата на Общото събрание на Адвокатска колегия - Варна, насрочено за 27-28.01.2018г. в зала „Европа“ на ФКЦ-Варна, може да се участва и чрез пълномощник – член на АК-Варна. Един адвокат може да представлява само един колега. прочети повече

виж всички »

Организационни събития


11.01.2018 г. MULTISPORT

            Ежемесечната такса за ползване на карта Мултиспорт е в размер на 45.60 лв. за адвокати и за адвокатски сътрудници и 54.00лв. за придружител.

            За да бъде активна картата „Мултиспорт“ трябва да се заплаща от всеки един от ползвашите я, посочената такса до 25- число на месеца по банкова сметка на АК Варна в „Банка ДСК“ЕАД IBAN – BG28STSA93000005872063.

             Преведената сума е за активиране на картата за следващия месец.

              В платежното нареждане задължително трябва да се посочат имената на адвоката/адвокатски сътрудник и придружител и да се впише като основание карта „Мултиспорт“.

              При  незаплащане на таксата за картата „Мултиспорт“ в посочените размери и срок,  картата не се неактивира.

              За повече информация може да се обръщате към служителите в Адвокатски съвет- Варна.

Адвокатски съвет Варна