Организационни събития


05.02.2018 г. MULTISPORT

         В платежното нареждане задължително трябва да се посочат имената на адвоката/адвокатски сътрудник и придружител и да се впише като основание карта „Мултиспорт“.

         При  незаплащане на таксата за картата „Мултиспорт“ в посочените размери и срок,  картата ще се деактивира.

 

         Заявка за издаване на НОВА карта Мултиспорт може да се направи до 20 число на всеки месец, след заплащане на месечната такса.

              За повече информация може да се обръщате към служителите в Адвокатски съвет- Варна.

Адвокатски съвет Варна