Организационни събития


20.12.2017 г. ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА - 2018Г.

В раздел протоколи е публикуван Протокол № 1 от 20.12.2017г. на ИК.

21.12.2017 г. Декларация за съгласие