Организационни събития


11.12.2017 г. Публикация в ДВ бр. № 94/24.11.2017г. за свикване на редовно годишно общо събрание на колегията на 27 и 28.01.2018г.

11.12.2017 г. ДВ