Организационни събития


17.03.2020 г. СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми колеги, Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка свързана с разпространението на COVID-19 (коронавирус инфекцията) и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение в страната се обръщаме към вас с предложение всеки който желае да се включи в кампанията на Адвокатски съвет при Адвокатски съвет Варна за юридическо подпомагане на граждани и представители на юридически лица в затруднено положение при спешни и неотложни случаи в невъзмо

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми колеги,

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка свързана с разпространението на COVID-19 (коронавирус инфекцията) и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение в страната се обръщаме към вас с предложение всеки който желае да се включи в кампанията на Адвокатски съвет при Адвокатски съвет Варна за юридическо подпомагане на граждани и представители на юридически лица в затруднено положение при спешни и неотложни случаи в невъзможност да упълномощят адвокат на доброволни начела, безплатно да извършват правни консултации по постъпили в деловодството въпроси и казуси моля да заяви желанието си за това по имейла на колегията.

Уточняваме, че тази кампания има за цел подпомагане на населението в кризисната ситуация. Тя е напълно доброволна и безвъзмездна и колегите, които изявят желание да се включат в нея няма да получат възнаграждение.

За тези които биха желали да се включат в кампанията уточняваме, че след като казусът постъпи ще бъде преценено дали се касае за спешен и неотложен случай, след което ще бъде определен адвокат, на който ще му бъде препратен имейлът с казуса както и телефон за контакти на съответния гражданин или представител на юридическо лице.

Адвокатски съвет Варна