Организационни събития


16.03.2020 г. ЗАПОВЕД № 20 / 16.03.2020 г. Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка свързана с разпространението на COVID-19 (коронавирус инфекцията) и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение в страната, препоръките на Националния оперативен щаб и издадената заповед РД - 1 - 124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и на основание чл. 4, ал. 1 във връзка чл. 3, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и необходимостта от във

 

ЗАПОВЕД

 

№ 20 / 16.03.2020 г.

 

 

 

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка свързана с разпространението на COVID-19 (коронавирус инфекцията) и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение в страната, препоръките на Националния оперативен щаб и издадената заповед РД - 1 - 124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и на основание чл. 4, ал. 1 във връзка чл. 3, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и необходимостта от въвеждане на мерки във връзка с ограничаване разпространението на вирусни заболявания в офиса на Адвокатска колегия Варна

 

РАЗПОРЕЖДАМ

 

Забранявам достъпа до офиса на Регионалния консултативен център към Варненска адвокатска колегия на ул. „Пирот“ № 8 А и приемната към него в гр. Девня находяща се в сградата на Община Девня за адвокати и външни лица считано от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г.

 

Забранявам достъпа до офиса в неработни дни за служителите.

 

Контрол за изпълнение на заповедта да се извърши от секретаря на Адвокатска колегия Варна.

 

Настоящата заповед да бъде публикувана на сайта на колегията и да бъде сведена до знанието на всички служители на колегията.

 

Копие от заповедта да се връчи на секретаря на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Варна.

 

 

 

 

 

Калина Милославова:

 

                             Председател на Адвокатки съвет

 

                             при Варненска адвокатска колегия

 

 

16.03.2020 г. Заповед № 20/16.03.2020 pdf