Организационни събития


15.03.2020 г. РЕГИОНАЛЕН КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР КЪМ ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка свързана с разпространението на covid-19 (коронавирус инфекцията) офисите на Регионалния консултативен център в гр. Девня и гр. Варна няма да работят до 29.03.2020 г. 

Адвокатски съвет