Организационни събития


13.03.2020 г. МЕРКИ С ЦЕЛ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОПАСНОСТТА ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19 (КОРОНАВИРУС)

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка свързана с разпространението на COVID-19 (коронавирус инфекцията) и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение в страната, препоръките на Националния оперативен щаб и издадената заповед РД – 1 – 124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването Варненски адвокатски съвет ограничава достъпа до офиса на Адвокатска колегия Варна, за работа с колеги адвокати и граждани от 10.00 до 12.00 ч.

Ограничава се достъпът до колегията на болни и лица с грипоподобна  симптоматика или видимо физическо неразположение, кашлица, хрема, сълзене на очите или други подобни симптоми.

Ограничава се достъпа на колеги и граждани в Адвокатската колегия само до офиса на счетоводството и деловодството.

Препоръчваме с оглед безопасността на служителите в Адвокатски съвет и безопасността на колегите и гражданите при посещение в офиса на колегията да се носят предпазни маски.

С цел превенция заявления, искания и молби може да изпращате на имейла на колегията (а в последствие да представите и оригинал на същите върху които ще ви бъде поставен съответния входящ номер, отразен върху получения по имела документ) които ще бъдат обработени и в последствие ще получите.

При промяна на обстоятелствата, ще Ви информираме своевременно.

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ВАРНА