Организационни събития


02.02.2020 г. ПРОТОКОЛ 11/02.02.2020 Г. НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

02.02.2020 г. протокол 11/02.02.2020г.


02.02.2020 г. Протокол 11/02.02.2020г.


02.02.2020 г. Протокол 11/02.02.2020г.


02.02.2020 г. Протокол 11/02.02.2020г.