Организационни събития


02.02.2020 г. ПРОТОКОЛ 12/02.02.2020 г. на ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА

02.02.2020 г. Протокол 12/02.02.2020 г.


02.02.2020 г. Протокол 12/02.02.2020 г.


02.02.2020 г. Протокол 12/02.02.2020 г.