Организационни събития


29.01.2020 г. ПРОТОКОЛ № 8/29.01.2020 г. НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ

29.01.2020 г. Protokol 8.pdf