Организационни събития


26.01.2020 г. ПРОТОКОЛ № 7/26.01.2020 Г. НА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА, НАСРОЧЕН ЗА 25-26 ЯНУАРИ.

26.01.2020 г. Протокол № 7 ИК