Организационни събития


22.01.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Напомняме Ви, че при регистрация за участие в работата на Общото събрание на Адвокатска колегия – Варна и получаване на бюлетина и плик за гласуване за делегати за ОСАС се представя адвокатска карта и/или лична карта.