Организационни събития


22.01.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Напомняме Ви, че на основание чл. 81 от ЗА в работата на Общото събрание на Адвокатска колегия - Варна, насрочено за 25-26.01.2020г. в зала „Европа“ на Фестивален и конгресен център – Варна за 25.01.2020г и в офиса на ВАК за 26.01.2020г, може да се участва и чрез пълномощник – член на АК-Варна.

22.01.2020 г. Протокол № 4 ИК


21.01.2020 г. Пълномощно образец