Организационни събития


17.01.2020 г. ПРОТОКОЛ № 3 ОТ 17.01.2020 Г. НА ИК ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА

17.01.2020 г. Протокол № 3 ИК