Организационни събития


23.12.2019 г. ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 1 / 23.12.2019 г. НА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА, НАСРОЧЕН ЗА 25 - 26 ЯНУАРИ 2020 Г.

23.12.2019 г. Препис от Протокол № 1 ИК. PDF


23.12.2019 г. Декларация съгласие