АКТУАЛНО


07.08.2019 г. ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС, част от Ековис Холдинг Груп България, предлагат на вниманието на АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ВАРНА: ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА на 12, 13 и 14 септември 2019 г. (четвъртък, петък и събота), в гр. София, парк хотел „Витоша“ прочети повече

07.08.2019 г. Уважаеми колеги,публикуваме Писмо от ВСС относносно образец на заявление по пар.152, ал.2 от ПРЗ към ЗИД на АПК, информация за което е качена на сайта на ВСС, както и на сайта на ВАдвС, в раздел "Съобщения" Съобщение от ВСС за публикуван образец на заявление по пар.152, ал.2 от ПРЗ към ЗИД на АПК и текст на чл. 137 ал.2 от АПК- Съобщенията до административните органи, органите на съдебната власт, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, организациите и адвокатите се връчват на посочения в производството пред административния орган електронен адрес, освен ако по делото не посочат друг електронен адрес. Ако не са участвали в производството пред административния орган, задължително посочват електронен адрес съгласно Закона за електронното управление или електронен адрес съгласно чл. 360е, ал. 1, т. 7 от Закона за съдебната власт, на който могат да се изпращат електронни изявления от органите на съдебната власт. прочети повече

30.07.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 15.08.2019 Г. /ЧЕТВЪРТЪК/ - ДЕНЯТ НА ВАРНА, ДЕЛОВОДСТВОТО НА АК-ВАРНА СЪЩО НЯМА ДА РАБОТИ. ЖЕЛАЕМ ХУБАВ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ! ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИЯН ГЕОРГИЕВ прочети повече

30.07.2019 г. ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ М.АВГУСТ 2019 Г. прочети повече

26.07.2019 г. Уважаеми колеги, публикуваме покана за концерт на 14.08.2019 г. в Летния театър. прочети повече

виж всички »

Организационни събития


13.03.2018 г. СЪОБЩЕНИЕ ДО АДВОКАТИТЕ, ВПИСАНИ В НРПП

 

Уважаеми колеги,

 

Напомняме Ви, че можете да подадете заявление до АС за съгласие да бъдете включени в списъка на дежурните адвокати.

 

Дежурните адвокати се определят от органа ръководещ процесуалните действия или от съответния полицейски/митнически/ служител от приложения списък само и единствено в случаите на чл. 28 от ЗПП в извън работното време на деловодството на Адвокатския Съвет, което е както следва:

 

В работни дни от 17.00 ч до 9.00 ч на следващия ден, в петък от 17.00ч до 9.00ч в понеделник и по всяко време на денонощието в празнични и почивни дни.

 

В работните дни по време на работното време на Адвокатския Съвет по искания на разследващите органи, прокуратура и съд, за осъществяване на служебна защита, адвокати се определят от служител в АС чрез случаен подбор от списъка на всички служебни защитници.

 

Напомняме и на всички, които не са подали заявление с уточняване в коя област на правото практикуват, че следва да подадат такива с краен срок 23.03.2018г.

 

Прилагаме заявление за дежурен адвокат и заявление за конкретизиране на сферата на правото.

 

 

 

13.03.2018 г. Заявление за дежурен адвокат


10.11.2017 г. Заявление