АКТУАЛНО


13.02.2020 г. Уважаеми колеги, Публикуваме съобщение от Висш адвокатски съвет относно изпит по френски/английски език за Международен стаж, организиран от Парижката адвокатска колегия. прочети повече

03.02.2020 г. ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ_М.ФЕВРУАРИ 2020 Г. прочети повече

02.02.2020 г. ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА - 02.02.2020г. Уважаеми колеги, за днес - 02.02.2020 г. е насрочен допълнителен избор на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната насрочено за м. 02.2020 г. в гр. София, от 10.00 ч. до 15.00 ч. в офиса на Адвокатска колегия Варна , находящ се в гр. Варна, ул. "Батак" № 7, ет. 3 прочети повече

27.01.2020 г. РЕШЕНИЕ № 2 ОТ ПРОТОКОЛ № 7/26.01.2020 Г. НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА Насрочва допълнителен избор на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната насрочено за м. 02.2020 г. в гр. София, на 02.02.2020 г. от 10.00 ч. до 15.00 ч. в офиса на Адвокатска колегия Варна , находящ се в гр. Варна, ул. "Батак" № 7, ет. 3 прочети повече

24.01.2020 г. РЕШЕНИЕ № 2251 ОТ 10.01.2020 Г. НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ прочети повече

виж всички »

Организационни събития


09.12.2019 г. Уважаеми колеги, В Държавен вестник бр. 96 от 06.12.2019 г. е публикувана поканата на Адвокатски съвет към Варненска адвокатска колегия за свикване на Общо събрание на Адвокатската колегия гр. Варна както следва :

Уважаеми колеги,

 

В Държавен вестник бр. 96 от 06.12.2019 г. е публикувана поканата на Адвокатски съвет към Варненска адвокатска колегия за свикване на Общо събрание на Адвокатската колегия гр. Варна както следва :   

„Адвокатски съвет взема решение, съгласно чл. 81 и чл. 82 от ЗА за провеждане на редовното Общо събрание на колегията на 25 и 26.01.2020 год. при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Адвокатски съвет - Варна през отчетната 2019 година и приемане на решения по него.

2. Доклад на Контролния съвет.

3. Отчет на Дисциплинарния съд.

4. Приемане бюджет на адвокатски съвет на колегията за финансовата 2020 година.

5. Избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната.

6. Организационни въпроси.

Място на провеждане:

На 25.01.2020 год. от 08.00 ч. в зала „Европа“ на Фестивален и конгресен център – Варна.

На 26.01.2020 год. от 11.00 ч. до 14.00 ч. в офиса на Адвокатска колегия гр. Варна, ул. “Батак“ №7, ет. 3.

Поканват се всички адвокати да вземат участие в събранието.

При липса на кворум на 25.01.2020 год. в 08.00 ч., на основание чл. 81, ал. 4 от Закона за адвокатурата, събранието се отлага за един час по -късно и се провежда независимо от присъстващите членове.“          

         

Адвокатски съвет Варна

09.12.2019 г. ДВ 2019