Организационни събития


18.10.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ. МОЖЕТЕ ДА ИЗПРАЩАТЕ ПИСМЕНИТЕ СИ СТАНОВИЩА НА ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА НА ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ: office@varnalaw.org ДО 24.10.2019 Г., КОИТО СЛЕД ОБОБЩЕНИЕ ЩЕ БЪДАТ ИЗПРАТЕНИ ДО ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ. АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ВАРНА

                                 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

         В изпълнение на решение № 2115/11.10.2019г.на Висшия адвокатски съвет,с което ми е възложено да обобщя направените в заседанията на ВАдвС на 10 и 11 октомври 2019г. и постъпилите писмени предложения във връзка с проблемите с Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения,моля за вашите писмени становища,мнения и предложения какви мерки да бъдат предприети за изменение на нормативната уредба, касаеща минималните размери на адвокатските възнаграждения и начина на определянето им.

 

Срок до 27.10.2019г.,за да има възможност да бъдат обобщени до 31.10.2019г.

 

        Благодаря ви предварително!

 

                                                               Адвокат Атанас Стоянов

                                                               /зам.председател на ВАдвС/