АКТУАЛНО


02.07.2020 г. РАБОТНО ВРЕМЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ВАРНА прочети повече

30.06.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ПРОВАДИЯ ЗА М. ЮЛИ 2020 Г. прочети повече

30.06.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ВАРНА ЗА М. ЮЛИ 2020 Г. прочети повече

30.06.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ДЕВНЯ ЗА М. ЮЛИ 2020 Г. прочети повече

19.06.2020 г. СКРЪБНА ВЕСТ УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 19.06.2020 Г. ПОЧИНА АДВОКАТ БОРИСЛАВ НИКОЛОВ РАЛЧЕВ. ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ! ОПЕЛОТО ЩЕ СЕ ОТСЛУЖИ НА 20.06.2020 Г. ОТ 13, 00 Ч. В КАТЕРДРАЛЕН ХРАМ "СВЕТО УСПЕНИЕ БОГОДОРИЧНО" прочети повече

виж всички »

Организационни събития


13.08.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ ДО МАРИЯНА ЛИЛИЯНОВА СТОЯНОВА

Уведомяваме Ви, че на 23.07.2019 г. Авокатски съвет към Варненса адвокатска колегия е взел Решение № 1128 от Протокол № 33, с което Ви отписва от регистъра на адвокатите на основание чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗА, считано от 12.07.2019г., поради публикация в ДВ бр. № 55/12.07.2019г.

Решението подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от съобщението.

 

 

 

Настоящото обявление е поставено на таблото в деловодството на АК – Варна на ул. „Батак“ № 7, ет. 3, на 13.08.2019г.

 

Председател:

адв. Юлиян Георгиев