Организационни събития


13.08.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ ДВЕ РЕШЕНИЯ НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ПО ЖАЛБИ ОТ АДВ. ПЛАМЕН СТОЯНОВ ВЕЛЕЧЕВ СРЕЩУ РЕШЕНИЯ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ВАРНА.

13.08.2019 г. Решения по жалба срещу решения от 03.06.2019 г.


13.08.2019 г. Решение по жалба срещу решения от 15.04.2019